Trollstigen Kafe

Trollstigen Kafe

Terskeldammer med vannspeil ved bygningene på Trollstigplatået med Trollstigen Kafe og kiosklokaler, Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen.
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter as.
Landskapsarkitekt: Multiconsult.

©Foto: Jiri Havran / Statens vegvesen

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.